Musterier i Sverige

Bild: Musterier i Sverige

På musterier.se presenteras olika musterier i Sverige. Det är en egenbyggd sida.
Via tillägget Divi Machine kan man lokalisera musterierna i Sverige och se dem utplottrade på en Google Map.

Detta är en avancerad sida med olika posttyper, kundinlogg, Google Maps integration. Möjlighet för musterier att skapa sitt egna inlogg och hantera sitt musteri. Nyhetsbrevsfunktion med MailPoet. Ca pris för att bygga en liknande sida ligger på ca 30 000 kr ex moms.

Typ av webbsida: Mer avancerad företagssida

Beställare: Henrik Rossini

Webbsidans adress: https://musterier.se

Publicerad: 2021

Färg: Vit, Grön

Tillägg: Divi Machine, Divi Mobile, Divi Nitro, Forminator, Advanced Custom Fields

Fler kunder