IIS släppte nyligen sin årliga sammanställning över svenskarnas internetvanor, ”Svenskarna och internet 2018”. Här finner du statistik över hur vi använder oss av internet. Användningen av sociala medier ökar, men över en miljon svenska använder inte Internet alls.

Över 7 miljoner svenskar är ändå stadigt ute på nätet och du vet väl om att syns du så finns du. Har du en hemsida som är tydlig nog att förstå och anpassad för just din målgrupp?
Kontakta mig om du behöver hjälp med att skapa en mobilvänlig och sökmotoroptimerad hemsida för ditt företag eller förening

Läs hela rapporten om svenskarna och internet 2018 här

Ur rapporten

För dagligt internetanvändande är det tydligt att vi väljer mobilen framför datorn och
surfplattan. Enbart den äldsta åldersgruppen, 76 år och äldre, använder datorn oftare
dagligen än mobil eller surfplatta.
I den yngsta åldersgruppen, 12–15 år, är det störst skillnad mellan dagligt användande
av dator respektive internet i mobilen. 56 procent använder internet i datorn dagligen,
medan 95 procent använder internet i mobilen dagligen. Flitigast dagliga datoranvändare
är åldersgruppen 16–25 år där hela 83 procent använder internet i datorn varje dag.
Det är också den flitigaste mobilanvändargruppen med 97 procent dagligt användande.
Det är också den åldersgrupp, förutom den allra äldsta, som använder surfplatta minst.
Endast 22 procent använder den dagligen.
Det dagliga mobilanvändandet håller sig på höga nivåer, 88 till 96 procent, upp
till 55 år. Därefter sjunker det till 74 procent för 56–65-åringarna och 62 procent för
66–75-åringarna. Enbart en av fyra (25 %) 76 år och äldre använder internet i mobilen
dagligen.

Att surfa i mobilen var 70-talisterna snabbast att anamma, tillsammans med 80-talisterna.
Till och med 90-talisterna låg efter under några år. De som är födda på 70-, 80-
och 90-talet ligger nu i topp på internet i mobilen. 98–99 procent är uppkopplade.

97 procent av internetanvändarna använder internet för att söka efter information, en
tredjedel (34 %) gör det dagligen.
Fler personer uppger att de använder Google sök dagligen (61 %) än som uppger att
de söker efter information dagligen på internet (34 %). Det kan betyda att många använder
Google som en genväg till en sida, att de skriver in ett sökord i stället för en webbadress.

Rapporten: Svenskarna och internet 2018