Audit

Jag gör en gratis snabbgenomgång av din webbsida och återkommer med förslag på förbättringar. Eller så beställer du en full audit.

Hur går det till?

Gratis Audit

Jag gör en snabbgenomgång av din hemsida i ca 10 minuter och letar förbättringspotential. Ex sidan laddar långsamt pga för stora bilder, SEO förslag och designförändringar.

Vi bokar sedan in ett videosamtal där jag presenterar mina förslag och ett kostnadsförslag för vad det skulle kosta att åtgärda dem. Du tar då beslut om du vill ha fortsatt hjälp.

 

Full Audit

Jag gör en mer omfattande analys med de verktyg jag har och går igenom er hemsida (SEO) och dokumenterar förbättringsåtgärder. Efteråt bokar vi in ett möte där jag går igenom rapporten med er och lämnar ett kostnadsförslag på större åtgärder. Mindre fixar ingår i priset.

Gäller inte Webshop. 

2900 kr inkl. genomgång ca 30 minuter via Vectera (videotjänst)

Beställ här

Välj typ av audit

3 + 9 =