Solidmakarna

Bild: Solidmakarna

Henrik på Solidmakarna i Nacka säljer mjukvara för CAD och tog kontakt med mig i egenskap av Divi webbdesigner. Solidmakarnas kollegor i Australien och USA använder Divi temat och de var intresserade av att byta från Joomla.

Tillsammans har vi nu migrerat deras gamla Joomla-sida till en ny modern Divi hemsida.

Jag hjälpte till att skapa mallsidor, mallmoduler och sektioner, justerade moduler, anpassade CSS, installerade lämpliga plugins, la till Google analytics, ställde om till https och gav råd och tips.

Sedan migrerade jag sajten och löste en del problem som uppstod vid flytten.

Typ av webbsida: Mer avancerad företagssida

Beställare: Henrik Andersson, ägare

Webbsidans adress: https://www.solidmakarna.se/

Publicerad: 2018

Färg: Vit, Röd, Blå